SENARAI NAMA PESERTA YANG BERJAYA KE PERTANDINGAN WORLDSKILLS MALAYSIA PENGAJAR (WSMP) 2018 PERINGKAT AKHIR

30 May 2018

WSM

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN MENGUCAPKAN 

TAHNIAH

KEPADA SEMUA PESERTA YANG BERJAYA KE PERINGKAT AKHIR PERTANDINGAN WORLDSKILLS MALAYSIA PENGAJAR (WSMP) TAHUN 2018

Merujuk kepada keputusan Mesyuarat Teknikal Pertandingan WSMP bil.3/2018 adalah dilampirkan senarai nama peserta yang BERJAYA ke peringkat Akhir Pertandingan WSMP 2018. Keputusan adalah MUKTAMAD.

Untuk makluman, JK Teknikal Pertandingan telah mengambilkira dan bersetuju bidang IT Software Solution For Business tidak dipertandingkan di peringkat Akhir WSMP 2018.

 

Urusetia Pertandingan
SkillsMalaysia

03-8886 2426/5665/5508/5492/5612

Download

BIDANG ELECTRICAL INSTALLATION
BIDANG FASHION TECHNOLOGY
BIDANG GRAPHIC DESIGN TECHNOLOGY
BIDANG IT NETWORK SYSTEM ADMINISTRATION
BIDANG MECHANICAL ENG. DESIGN-CAD
BIDANG REFRIGERATION & AIR CONDITIONING