SOALAN PERTANDINGAN WORLDSKILLS MALAYSIA BELIA (WSMB) 2017 PERINGKAT PRA-KELAYAKAN – ANJURAN JPK

20 Feb 2017

Bagi bidang yang tidak dipaparkan soalan adalah dikategorikan sebagai soalan tertutup (close question) yang mana soalan akan diberikan semasa hari pertandingan.

Harap maklum.

** TERKINI : MAKLUMAT SKEMA PEMARKAHAN BAGI SOALAN WSMB 2017 PRA-Q BIDANG WEB DESIGN BERTARIKH 13 APRIL 2017New_icons_60

** TERKINI : PINDAAN BAGI SOALAN WSMB 2017 PRA-Q BIDANG RESTAURANT SERVICE BERTARIKH 7 MAC 2017

Urusetia Pertandingan
Unit SkillsMalaysia

Download

TERKINI : AUTOMOBILE TECHNOLOGY
Update: February 28, 2017
BEAUTY THERAPHY
CABINETMAKING
Update: February 20, 2017
COOKING
ELECTRONICS
FASHION TECHNOLOGY
HAIRDRESSING
IT NETWORK SYSTEM ADMINISTRATION
Update: February 20, 2017
IT SOFTWARE SOLUTION FOR BUSINESS
MECHATRONICS
RESTAURANT SERVICE
Update: March 07, 2017
WEB DESIGN
Update: April 13, 2017
GRAPHIC DESIGN TECHNOLOGY