TATACARA PEMBAYARAN KOS BAHAN GUNA HABIS BAGI PERTANDINGAN WORLDSKILLS MALAYSIA BELIA (WSMB) 2017 PERINGKAT PRA-KELAYAKAN – ANJURAN JPK

8 Mar 2017

MAKLUMAT KAEDAH PEMBAYARAN KOS BAHAN GUNAHABIS PERTANDINGAN WOLDSKILLS MALAYSIA KATEGORI BELIA (WSMB) TAHUN 2017 PERINGKAT PRA-KELAYAKAN BAGI BIDANG BEAUTY THERAPY, CABINETMAKING, COOKING, ELECTRONICS, FASHION TECHNOLOGY & RESTAURANT SERVICE

 

 

Urusetia Pertandingan
SkillsMalaysia

Download

MAKLUMAT KAEDAH PEMBAYARAN KOS BAHAN GUNAHABIS PERTANDINGAN (WSMB) TAHUN 2017 PRA-Q
Update: March 10, 2017