Industry Lead Body (ILB)

1)  Intoduction ( English Version will be available soon)

ILB merupakan organisasi pemacu sesebuah sektor industri yang dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia (KSM) bagi melaksanakan fungsi-fungsi mengikut keperluan JPK.

 
2)  ILB Criteria

i. Mendapat mandat dari pihak berkuasa berkaitan.
ii. Mendapat mandat daripada pemain utama industri berkaitan atau mempunyai akta tertentu yang mengawal selia industri.

 
3)  ILB Role

i.  Memastikan sumber tenaga mahir berasaskan kemahiran mencukupi di pasaran buruh.
ii. Sebagai jurucakap kepada industri yang diwakili.
iii. Menjadi penghubung dalam memberi maklumbalas secara terus kepada JPK berkaitan keperluan bidang, perkongsian pintar dan cost sharing
iv. Merancang dan memacu pertumbuhan serta perkembangan industri.
v.  Mencadangkan mekanisma terbaik dalam memartabatkan TVET.
vi. Mempromosikan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) kepada industri.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…